Ακτινολογικός έλεγχος

ακτινολογικό μηχάνημα
Με τη χρήση σύγχρονου συστήματος ψηφιακής ακτινογράφησης επιτυγχάνουμε τον ακριβή ακτινολογικό έλεγχο και την άμεση ενημέρωση του ασθενούς μας, προβάλλοντας και επεξηγώντας τις ακτινογραφίες σε οθόνη. Υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης ή εγγραφής των ακτινογραφιών σε CD, ώστε να συμπεριληφθούν σε προσωπικό αρχείο του ασθενή.

 

 

Ακτινολογικός Έλεγχος Οδοντοστοιχίας

Φλωράνθη Μπαχά - Οδοντίατρος Μοιράσου το στο Facebook!